Franklin Sluijters

General Information

 • Main Phone 0031 76 5651468
 • Alternate Phone 0031 6 23772379
 • http://www.newtoninstitute.org

Locations

 • Akkerstraat 21

  Ulvenhout /Breda , Noord Brabant 4851aj

 • Netherlands

 • Phone: 0031(0) 765651468

 • Alternate Phone: 0031(0) 623772379

Practice Description


  As I am living in the Netherlands. The main content of my personal info is written in Dutch. Born in 1941 I have a medical backgrond as a g.p. for 30 years til 2001. I have been working as a hypnotherapist since 1996. LBL became one of my specialties. I am also working with energypscychology. The English language is no problem . If you are interested in a session please send me an e-mail with your phonenumer and I'll call you back a.s.a.p. 

   

  Da ich von Mutterseits zweisprachig  aufgewachsen bin , ist Deutsch für mich kein Problem. Falls Sie Interesse haben in einer LBL Sitzung schicken Sie mir bitte ein e-mail mit Ihrer Telephonnummer. Ich nehme dann Kontakt auf um einiges zu erklären und um herauszufinden ob wir zusammen arbeiten können. 

 Ich empfehle auch das Buch 'SEELENREISE in das Leben zwischen den Leben'  von meiner Kollegin Dorothea Fuckert


                             HOE WERK  IK ALS HYPNOTHERAPEUT? 

   Op de eerste plaats : ik neem de tijd om mensen te zien en te helpen.                             Na een mail-of telefonische afspraak bel ik altijd terug om uit te zoeken of mijn manier  van werken past bij de vraag en in het verwachtingspatroon van de hulpvrager. Zo nodig wijs ik op andere mogelijkheden. Ik schrijf geen medicijnen voor.                

Tijdens mijn werk als huisarts van 1970-2001 in eigen praktijk in Ulvenhout heb ik veel  geleerd van de manier waarop een mens informatie (beelden en gedachten) op-
slaat en verwerkt. Ik raakte  overtuigd van de kracht van het juiste woord op de juiste plaats . Zelfs nu nog ontmoet ik mensen uit mijn vroegere praktijk, die mij vertellen dat ik tijdens een consult blijkbaar iets tegen hen gezegd heb, dat hun leven op dat moment veranderde. Veel artsen zijn zich niet bewust van de impact van hun woorden. Dit geldt helaas ook in negatieve zin. Wanneer een patiënt  bij de dokter komt is hij vaak gespannen, uitermate gevoelig en ontvankelijk  voor wat hij misschien te horen krijgt. Hij pikt dan meestal datgene op waar hij bang voor is het te horen en dan komt de rest van de boodschap niet meer binnen. Angst voorkomt dat hij op dat moment helder kan denken. Hij is dan in HYPNOSE * , een natuurlijke staat van bewustzijn - die we als mens allemaal  kennen. Als hypnotherapeut  maak ik daar in positieve zin gebruik van om mensen te helpen ongewenste ,vastgeroeste patronen te veranderen. Denk met name aan die voortdurende WAAROM vragen die steeds weer de kop op steken en waar uit- eindelijk nooit een bevredigend antwoord op komt.                          

Ons lichaam is een soort databank, waarop onze gevoelens (emoties) zijn af te lezen.  Het gaat er niet om hoe ik iets interpreteer, maar  WAAR!!! voel ik dat op dat moment in mijn lichaam ? In feite : waar kan het bloed op dat moment niet voldoende stromen ? Voor veel mensen is die vraag lastig te beantwoorden , omdat ze de verbinding met hun lichaam tijdens hun leven zijn kwijtgeraakt en als maar in hun hoofd zitten. Ons lichaam met zijn aangeboren intelligentie wil ons juist helpen. Onze onbewuste automatische piloot zoekt elk moment naar herstel van de juiste balans in ons ENERGIE ** lichaam. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat al onze lichaamscellen (70 triljoen!) op elk moment via lichtsignalen met elkaar communiceren. Dat zegt iets over de snelheid en directheid van informatieverwerking . Met ons verstand is dat niet te bevatten! Vanuit dit inzicht ben ik ook anders gaan kijken naar inner- en intermenselijk communiceren. Een energetische benadering werkt meteen in het moment en kan hinderlijke denkgewoontes en lichaamspatronen ter plekke deleten.  Een of twee sessies  zijn meestal voldoende. Het kan jaren zoeken naar verklaringen uit het verleden besparen.  Het gaat om een nieuw gevoelde beleving van persoonlijke keuzevrijheid!

 Sinds 2012 is er een meerwaarde toegevoegd aan mijn werk ***                                       Bij een baby zijn alle voorwaarden om lichamelijk te functioneren al aanwezig.             Hij/zij is dus goed geïnformeerd. Is dit alleen maar genetisch bepaald via de ouders         of is er nog iets anders dat hem of haar uniek maakt en een eigen identiteit geeft?                        Bestaat er zoiets als de specifieke energie van de Ziel ?                                         De moderne fysica maakt inzichtelijk hoe het Leven zich afspeelt in Eén groot samenhangend VELD. Een veld waarin op alle mogelijke niveaus en tussen diverse dimensies op elk moment informatie wordt uitgewisseld.  Mijn kennismaking met het werk van Michael Newton en zijn concept van LBL past in dat beeld. Deze vorm van hypnotherapie is gericht op Zin- en Zijnsvragen.

      Ik ben van mening dat het in onze materialistische samenleving belangrijk is               ons te bezinnen op de onzichtbare, geestelijke of spirituele kant van ons bestaan !


      

       *1996 National Guild of Hypnotists                                   www.ngh.net                        ** 2001 Association Comprehensive Energy Psychology     www.energypsych.org        *** 2012 The Newton Institute    T.N.I.                                   ww.newtoninstute.org 


  Voor de Nederlandse lezers is het lezen van de boeken van Michael Newton aan te bevelen. Inmiddels zijn ze allemaal vertaald. Met name het boek 'Herinneringen van na de dood' laat zien hoe LBL de spirituele zoektocht van de mens naar de zin van zijn bestaan ​​in dit leven praktisch kan ondersteunen. 

 Tot slot nog een kanttekening : op de TNI website treft  U uitsluitend door het Instituut opgeleide en gecertificeerde therapeuten aan.  Met name in Nederland wordt steeds meer oneigenlijk gebruik gemaakt van de naam LBL( LTL) door personen, die niet de specifieke training van het Instituut gevolgd hebben en er al dan niet een eigen inkleuring aan hebben gegeven - een vorm van plagiaat.  

Languages

 • English

 • German

 • Dutch

Specializations

1970-2001 MD G.P. 1996 hypnosis certification NGH (CI)
2001 ACEP member   (Association for Comprehensive Energy Psychology)
2002 Master Practioner NFNLP 
2009 2012 TNI-training Westelbeers N.L.  2015 Clitheroe  UK
2016 International TNI meeting  Henley -on -Thames (UK)
< Return to Search

< See more Life Between Lives Therapist from Noord Brabant